top of page

Toimintakertomuksia

Toimintakertomuksia viime vuosilta (pdf tiedostona) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Vuosina 2004-05 valuma-aluekartoitukset ja hoitosuunnitelmat kummastakin järvestä. Työn teki Turun AMK/Antti Kaseva ja Jari Hietaranta. 

Vuosina 2005-07 yhdistys mukana Järvipaja-hankkeessa. Rakennettiin Suomusjärven länsipäähän ja Kivisojaan laskeutusaltaat sekä kunnostettiin 100-vuotias "Lindqvistin" pato. (kuvat alla) Päätavoitteena oli pysäyttää hoito- ja kunnostustöillä järvien tilan heikkeneminen (rehevöitymiskehitys) ja saada aikaan muutos parempaan järvien äärellä asuvien ja mökkiläisten yhteistyönä. Välillisesti parannettiin samalla Kiskonjoen ja Karjaanjoen muiden vesistöjen tilaa. Osatavoitteena oli myös lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten välillä järvien yhteiseksi hoitamiseksi ja suojelemiseksi. 

Hankkeen puitteissa aloitettiin myös säännöllinen veden laadun seuranta. 

Roskakalojen poistoa tehtiin vuonna 2007 syksyllä ja talven kynnyksellä Lahnajärvellä ja Suomusjärvellä. 

Suomusjärven pohjapato 2014
Kunnostettiin 100-vuotias "Lindqvistin" pato 
bottom of page