top of page

LAHNA- JA SUOMUSJÄRVI –JÄRVIEN HOITOYHDISTYS RY:N TIETOSUOJASELOSTE   19.8.2018

 

Lahna- ja Suomusjärvi –järvien hoitoyhdistys ry:n hallitus on 19.8.2018 päättänyt EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteiden täyttämiseksi seuraavaa.

 

1. Yhdistys kerää ja tallettaa manuaalisesti ja sähköisesti seuraavia tietoja

   - jäsenmaksun vuosittain maksaneiden nimistä ja mahdollisesti muista jäsenen ilmoittamista henkilötiedoista;

   - kunniajäsenten nimistä ja mahdollisista yhteystiedoista,

   - yhdistyksen yleiseen kokoukseen osallistuneiden, tilaisuudessa kiertäneeseen listaan merkitsemistä nimistä ja sähköpostiosoitteista, joita voidaan käyttää ainoastaan jäsenkirjeitä, kokouskutsuja ja jäsenmaksutiedotteita lähetettäessä; sekä

   - tarvittaessa yhdistykseen yhteyttä ottaneiden henkilöiden nimistä ja yhteystiedoista.

 

2. Jäsenluetteloa suoritettujen jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen perusteella pitää Exel-taulukossa ja siitä tulostettuna manuaalisesti hallussaan yhdistyksen rahastonhoitaja, joka pitää luetteloa myös kunniajäsenistä. Jäsenyys päättyy laiminlyötäessä vuosijäsenmaksun maksaminen.

 

3. Sihteeri ilmoittaa vuosittaisesta jäsenmaksusta sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa.

 

4. Talletettuja henkilötietoja käytetään vain yhdistyksen sisäisessä toiminnassa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman asianomaisen henkilön lupaa.

 

5. Talletetut tiedot säilytetään ja niitä käsitellään käyttäen sellaisia salassapito- ja muita turvaamistoimenpiteitä, etteivät ne tule ulkopuolisten tietoon.

 

6. Jäsenellä, kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä on oikeus tarkistaa hänestä olevat talletetut tiedot. Pyyntö tästä on esitettävä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle, sihteerille tai rahastonhoitajalle.

 

7. Yhdistyksellä ei ole eikä se käsittele arkaluontoisia henkilötietoja.

 

8. Muutoin noudatetaan sitä, mitä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetään.

bottom of page