Jäsenille

Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry

JÄSENKIRJE 2019
 

Uimakelpoinen järvi ei ole itsestäänselvyys
 

Aivan viime vuoden helteisiin ei tänä vuonna päästy, mutta kerrassaan mainiosta kesästä ollaan myös tänä vuonna päästy nauttimaan. Kuten viime vuonna, pitkä kuiva kausi näkyy järvien vesien matalissa tasoissa.  Suomusjärvellä padosta johtuen järven pintakorkeus on pysynyt kuitenkin kolmisenkymmentä senttiä korkeammalla kuin mitä alimmillaan oli. Veden pinnan pienempi vaihtelu sekä korkeampi veden pinnan taso osaltaan auttaa järven veden laatuun.

Joka toinen vuosi otettavat vesinäytteet otettiin viime vuoden elokuussa jäsenkirjeen lähettämisen jälkeen. Mittaustulosten perusteella Lahna- ja Suomusjärvi ovat edelleen peruskunnoltaan normaaleja reheviä järviä, joiden syvimmillä pohjilla todetaan ajoittain happipitoisuuden heikkenemistä. Pintavesissä happipitoisuus on pysynyt hyvinä. Lahna- ja Suomusjärven tila on mittausten perusteella pysynyt ennallaan. Mittaustulokset ovat nähtävissä myös yhdistyksen verkkosivulla. Verkkosivulta löytyy myös muuta tietoa järvistä.

 

Salon Vesi on aloittamassa koepumppaukset Kukinhuoneenharjun pohjavesialueella mahdollista vedenottoa varten.  Yhdistys pyrkii hankkimaan selvityksiä, onko pohjaveden koepumppauksella mahdollisesti kielteisiä ympäristövaikutuksia Lahnajärveen (kuten veden laadun heikkeneminen) ja jos, pyrkii vaikuttamaan asiaan tarvittaessa. Tässä valossa aiempien vuosien seurantatulokset (vesinäytteet ja vedenpinnan korkeusmittaukset) ovat merkittävä vertailukohta. Seurantaa jatketaan samaan tapaan kuin tähänkin asti on tehty.

Yhdistyksen säännöissä on määritelty yhdistyksen tarkoitukseksi Lahna- ja Suomusjärven vesien- ja vesiluonnonsuojelun edistämisen ohella asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen. Hoitoyhdistys on edelleen pyrkinyt varmistamaan yhteistyössä Salon kaupungin kanssa sorakuoppien ympäristön suojaamista lupaehtojen mukaisesti sekä seuraamaan, ettei Lahnajärven rantaravintolasta aiheutuisi ympäristöhaittoja. Vuosikokouksen suosituksen mukaisesti hoitoyhdistyksen perustama työryhmä on selvittänyt Espoo-Salo -oikoradan vaikutuksia järvillemme ja on pyrkinyt vaikuttamaan järvien kannalta vähävaikutteisempaan linjaukseen moottoritien vierellä sekä meluhaittojen minimoimiseen.

Järvien hyvinvointiin voimme kaikki vaikuttaa pienillä yksinkertaisilla asioilla. Tärkein on rannan tai valuma-alueen asutusten jätevesien puhdistus. Järvien rehevöitymiseen voimme vaikuttaa myös laittamalla katiskasta tulevat roskakalat sekä kaislan niitto- ja haravointijätteet kompostiin. Mattoja ei järvillä tule pestä. Kaislan niitosta ja muistakin huoltotoimista lisää: www.ymparisto.fi/ruoko , www.ymparisto.fi/Ruokopelto , www.aurajoki.net/ruovikoiden-hoito-ja-hyodyntaminen. Nyt syksyllä voimaan tulevan uuden jätevesilain pitäisi myös osaltaan auttaa järvien puhtaampana pysymistä.

 

Järviseudun viihtyisyyteen vaikuttaa myös ympäröivä kasvisto. Vieraslajit, joista jättiputkesta on ihmiselle terveydellistä haittaa, olisi hyvä poistaa ennen kuin ne leviävät laajalle. Jättiputken torjumisessa on tärkeää, että se ei pääse siementämään. Muita rannoilla kasvavia vieraslajeja ovat mm. jättipalsami ja ruttojuuri.Myrkkykeiso ei ole vieraslaji, mutta hyvin myrkyllisenä sen poistamista myös suositellaan. Lisää tietoja vieraslajeista: http://www.vieraslajit.fi/lajit/MX.41695/show ja esim. apua putkilokasvien/sarjakukkaisten lajintunnistukseen http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/ . Vieraslajien leviämisen ehkäisyssä

/torjunnassa on tärkeää asukkaiden yhteistyö, ympäristön tarkkailu ja avoin tiedottaminen sekä tarvittaessa talkoiden järjestäminen.

Vuosikokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Tarja Starkkila ja hallitukseen Laura Finne-Elonen (vpj), Mauri Mäntylä (rahastonhoitaja), Juhani Virta, Anja Snellman, Jyrki Lalla (siht) ja Reijo Niittynen, ja varajäseniksi Eero Aalto, Henna-Kaisa Wigren, Ilkka Pere, Juha Mäntylä, Juhani Vähäaho ja Ritva Avoranta.

Suojeluyhdistyksen toiminta jatkuu näin sääntöjen ja vuosikokouksen linjausten mukaisesti. Tämän lisäksi hallitus toivoo jäseniltä ehdotuksia siitä, mihin vielä olisi syytä panostaa. Yhteyttä voi ottaa kehen tahansa hallituksen jäseneen.

On taas aika maksaa jäsenmaksu. Jäsenmaksu on ennallaan eli 20 €.  Jos et halua tulla jäseneksi, kannatusmaksut ovat myös aina tervetulleita! Vaikka tällä hetkellä mitään isompaa ei ole tarvetta järvillä tehdä, pieniinkin huoltotoimiin sekä järven kunnon mittaukseen kuluu varoja.

Toivomme jäsen- tai kannatusmaksun maksamista tilillemme lokakuun 15. päivään mennessä.  Toivomme myös, että ilmoitatte jäsenmaksun yhteydessä osoitteenne/ sähköpostiosoitteenne, jotta voimme pitää teidät ajan tasalla.

Nautitaan upeasta myöhäiskesästä ja syksystä. Pidetään hyvää huolta järvistämme!

 

Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry, hallitus sähköposti: t.starkkila@gmail.com, jyrki.lalla@gmail.com

JÄSENMAKSU

Saajan tilinumero   FI07 5441 0320 0093 31                                                 

Saaja       Lahna- ja Suomusjärvi –järvien hoitoyhdistys ry

Maksaja  nimi (nimet, jos useampi), osoite ja sähköpostiosoite

Eräpäivä  15.10.2019

Summa    20,00 Eur

Voit liittyä jäseneksi tai tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla jäsen-
tai kannatusmaksun tilillemme:

FI07 5441 0320 0093 31

Salo / Suomus- ja Lahnajärvi

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com