Jäsenille

Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry

JÄSENKIRJE syyskuu 2021

Koko pitkän hellekaudenkin päästiin nauttimaan järvistä

Mökkeily jatkui vilkkaana pitkien helteiden ja toisen korona-kesän vauhdittamana. Ilahduttavasti järvemme kestivät hyvin tämänkin kesänä pitkät helteet. Kiitokset meille kaikille järviemme kunnosta huolehtimisesta!

Vesinäytteet otetaan joka toinen vuosi ja ne otettiin elokuussa 2020. Järvien tilan arvioimisessa keskeisimmät tekijät ovat yleensä happitila ja ravinnetaso. Mittaustulosten perusteella Lahna- ja Suomusjärvi ovat edelleen peruskunnoltaan normaaleja reheviä järviä, joiden syvimmillä pohjilla todetaan ajoittain happipitoisuuden heikkenemistä. Pintavesissä happipitoisuus on pysynyt hyvinä. Lahna- ja Suomusjärven tila on mittausten perusteella pysynyt ennallaan. Verkkosivulta löytyy myös muuta tietoa järvistä.

 

Liikelaitos Salon vesi toteutti aluehallintoviraston myöntämän  tutkimusluvan perusteella koepumppauksen Kukinhuoneenharjun pohjavesialueella. Koepumppaus tehtiin kevyesti ja sen perusteella on vielä hyvin vaikea sanoa mahdollisen vedenoton vaikutusta Lahnajärveen. Hoitoyhdistys seuraa Kukinhuoneenharjun tilanteen etenemistä, sekä sen mahdollisia vaikutuksia Lahnajärvellä. Tässä valossa aiempien vuosien seurantatulokset (vesinäytteet ja vedenpinnan korkeusmittaukset) ovat merkittävä vertailukohta.

Yhdistyksen säännöissä on määritelty yhdistyksen tarkoitukseksi Lahna- ja Suomusjärven vesien- ja vesiluonnonsuojelun edistämisen ohella asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen. Hoitoyhdistys on edelleen pyrkinyt varmistamaan sorakuoppien ympäristön järviympäristön hyvinvointia ylläpitäen sekä tukemaan uuden Lahnajärven rantaravintolayrittäjän toimintaa järviympäristön hyvinvointia ylläpitäen. Hoitoyhdistys on seurannut Espoo-Salo oikoradan valmistelun etenemistä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, ottamalla kantaa mm. yrittäen minimoida oikoradan meluhaitat. Suomusjärven oikorataosayleiskaavaan jätettiin kannanotto.

 

Järvien hyvinvointiin voimme kaikki vaikuttaa pienillä yksinkertaisilla asioilla. Tärkein on rannan tai valuma-alueen asutusten jätevesien puhdistus. Järvien rehevöitymiseen voimme vaikuttaa myös laittamalla katiskasta tulevat roskakalat sekä kaislan niitto- ja haravointijätteet kompostiin. Mattoja ei järvillä tule pestä. Kaislan niitosta ja muistakin huoltotoimista lisää: www.ymparisto.fi/ruoko , www.ymparisto.fi/Ruokopelto , www.aurajoki.net/ruovikoiden-hoito-ja-hyodyntaminen.

 

Järviseudun viihtyisyyteen vaikuttaa myös ympäröivä kasvisto. Vieraslajit, joista jättiputkesta on ihmiselle terveydellistä haittaa, olisi hyvä poistaa ennen kuin ne leviävät laajalle. Jättiputken torjumisessa on tärkeää, että se ei pääse siementämään. Muita rannoilla kasvavia vieraslajeja ovat mm. jättipalsami ja ruttojuuri.

Myrkkykeiso ei ole vieraslaji, mutta hyvin myrkyllisenä sen poistamista myös suositellaan. Lisää tietoja vieraslajeista: http://www.vieraslajit.fi/lajit/MX.41695/show ja esim. apua putkilokasvien/sarjakukkaisten lajintunnistukseen http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/ . Vieraslajien leviämisen ehkäisyssä

/torjunnassa on tärkeää asukkaiden yhteistyö, ympäristön tarkkailu ja avoin tiedottaminen sekä tarvittaessa talkoiden järjestäminen.

Vuosikokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Juha Mäntylä ja hallitukseen Laura Finne-Elonen (vpj), Mauri Mäntylä (rahastonhoitaja), Juhani Virta, Henna-Kaisa Wigren, Jyrki Lalla (siht) ja Reijo Niittynen, ja varajäseniksi Eero Aalto, Ilkka Pere, Tarja Starkkila, Juhani Vähäaho ja Ritva Avoranta.

Suojeluyhdistyksen toiminta jatkuu näin sääntöjen ja vuosikokouksen linjausten mukaisesti. Tämän lisäksi hallitus toivoo jäseniltä ehdotuksia siitä, mihin vielä olisi syytä panostaa. Yhteyttä voi ottaa kehen tahansa hallituksen jäseneen.

On taas aika maksaa jäsenmaksu. Jäsenmaksu on ennallaan eli 20 €.  Jos et halua tulla jäseneksi, kannatusmaksut ovat myös aina tervetulleita! Vaikka tällä hetkellä mitään isompaa ei ole tarvetta järvillä tehdä, pieniinkin huoltotoimiin sekä järven kunnon mittaukseen kuluu varoja. Yksin järvien veden laadun mittaus maksaa noin 750  EUR. Suomusjärven saostusaltaiden puhdistus maksaa 1240 EUR.

Toivomme jäsen- tai kannatusmaksun maksamista tilillemme lokakuun 15. päivään mennessä.  Toivomme myös, että ilmoitatte jäsenmaksun yhteydessä osoitteenne/ sähköpostiosoitteenne, jotta voimme pitää teidät ajan tasalla.

Nautitaan upeasta syksystä. Pidetään hyvää huolta järvistämme! Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry, hallitus


sähköposti: lahnajasuomus@gmail.com


JÄSENMAKSU
Saajan tilinumero   FI07 5441 0320 0093 31                                                 
Saaja       Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry

Maksaja  nimi (nimet, jos useampi), osoite ja sähköpostiosoite

Eräpäivä  15.10.2021

Summa    20,00 Eur