Ajankohtaista:

Vedenlaadun mittaustulokset 2020

JÄSENKIRJE

Mökkeily on taas ”in”
 

Viime vuoden jäsenkirjettä kirjoittaessa ei voinut kuvitella miten erilaisessa tilanteessa ollaan nyt. Toivottavasti kaikki ovat selvinneet, ja selviävät, niin hyvin kuin tänä outona ja hieman pelottavanakin aikana vain voi. Ennemmin tai myöhemmin rokotteen myötä tilanne taas normalisoituu, mutta siihen asti tultaneen jatkamaan jonkinlaisessa poikkeustilanteessa. Mökkeily taitaa olla yksi korona-kevään ja kesän voittajia, jos nyt niin voi sanoa. Pandemian rajoittaessa monia toimia, mökkikauppa on kasvanut tänä vuonna monen vuoden jälkeen. Ja mikäs Lahna- ja Suomusjärvellä on ollut mökkeillessä aurinkoisena ja lämpimänä kesänä peruskunnoltaan normaalien järvien rannalla.

Joka toinen vuosi otettavat vesinäytteet otetaan nyt elokuussa. Myöhemmin syksyllä saamme päivitetyt mittaustulokset, jotka postitetaan yhdistyksen sähköpostilistalaisille ja laitetaan verkkosivuille.  Verkkosivulta löytyy myös muuta tietoa järvistä.

Salon Vesi on aloittamassa koepumppaukset Kukinhuoneenharjun pohjavesialueella mahdollista vedenottoa varten.  Koepumppauksen lupakäsittely on kesken. Hoitoyhdistys on lausunut mielipiteen lupakäsittelyyn pyrkien vaikuttamaan, että ympäristöasiat otetaan riittävästi huomioon. Mikäli pohjaveden koepumppauksen alkavat, yhdistys tulee seuraamaan mahdollisia kielteisiä ympäristövaikutuksia Lahnajärveen (kuten veden laadun heikkeneminen) ja jos, pyrkii vaikuttamaan asiaan tarvittaessa. Tässä valossa aiempien vuosien seurantatulokset (vesinäytteet ja vedenpinnan korkeusmittaukset) ovat merkittävä vertailukohta. Seurantaa jatketaan samaan tapaan kuin tähänkin asti on tehty.

Yhdistyksen säännöissä on määritelty yhdistyksen tarkoitukseksi Lahna- ja Suomusjärven vesien- ja vesiluonnonsuojelun edistämisen ohella asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen. Hoitoyhdistys on edelleen pyrkinyt varmistamaan sorakuoppien ympäristön suojaamista sekä tukemaan uuden Lahnajärven rantaravintolayrittäjän toimintaa järviympäristön hyvinvointia ylläpitäen. Vuosikokouksen suosituksen mukaisesti hoitoyhdistys on seurannut Espoo-Salo oikoradan valmistelun etenemistä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, ottamalla kantaa mm. yrittäen minimoida oikoradan meluhaitat sekä mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa Suomus- ja Lahajärvien kohdalla linjauksiin mahdollisimman lähellä moottoritietä. Oikorataosayleiskaava Suomusjärvelle on tullut vireille loppuvuodesta 2019.

Yhdistyksen säännöt päivitettiin vuoden 2019 päätösten mukaisesti.

Järvien hyvinvointiin voimme kaikki vaikuttaa pienillä yksinkertaisilla asioilla. Tärkein on rannan tai valuma-alueen asutusten jätevesien puhdistus. Järvien rehevöitymiseen voimme vaikuttaa myös laittamalla katiskasta tulevat roskakalat sekä kaislan niitto- ja haravointijätteet kompostiin. Mattoja ei järvillä tule pestä. Kaislan niitosta ja muistakin huoltotoimista lisää: www.ymparisto.fi/ruoko , www.ymparisto.fi/Ruokopelto , www.aurajoki.net/ruovikoiden-hoito-ja-hyodyntaminen.

 

Järviseudun viihtyisyyteen vaikuttaa myös ympäröivä kasvisto. Vieraslajit, joista jättiputkesta on ihmiselle terveydellistä haittaa, olisi hyvä poistaa ennen kuin ne leviävät laajalle. Jättiputken torjumisessa on tärkeää, että se ei pääse siementämään. Muita rannoilla kasvavia vieraslajeja ovat mm. jättipalsami ja ruttojuuri.

Myrkkykeiso ei ole vieraslaji, mutta hyvin myrkyllisenä sen poistamista myös suositellaan. Lisää tietoja vieraslajeista: http://www.vieraslajit.fi/lajit/MX.41695/show ja esim. apua putkilokasvien/sarjakukkaisten lajintunnistukseen http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/ . Vieraslajien leviämisen ehkäisyssä /torjunnassa on tärkeää asukkaiden yhteistyö, ympäristön tarkkailu ja avoin tiedottaminen sekä tarvittaessa talkoiden järjestäminen.

Vuosikokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Tarja Starkkila ja hallitukseen Laura Finne-Elonen (vpj), Mauri Mäntylä (rahastonhoitaja), Juhani Virta, Henna-Kaisa Wigren, Jyrki Lalla (siht) ja Reijo Niittynen, ja varajäseniksi Eero Aalto, Ilkka Pere, Juha Mäntylä, Anja Snellman, Juhani Vähäaho ja Ritva Avoranta.

Suojeluyhdistyksen toiminta jatkuu näin sääntöjen ja vuosikokouksen linjausten mukaisesti. Tämän lisäksi hallitus toivoo jäseniltä ehdotuksia siitä, mihin vielä olisi syytä panostaa. Yhteyttä voi ottaa kehen tahansa hallituksen jäseneen.

On taas aika maksaa jäsenmaksu. Jäsenmaksu on ennallaan eli 20 €.  Jos et halua tulla jäseneksi, kannatusmaksut ovat myös aina tervetulleita! Vaikka tällä hetkellä mitään isompaa ei ole tarvetta järvillä tehdä, pieniinkin huoltotoimiin sekä järven kunnon mittaukseen kuluu varoja. Yksin järvien veden laadun mittaus maksaa noin 750  EUR.

Toivomme jäsen- tai kannatusmaksun maksamista tilillemme lokakuun 15. päivään mennessä.  Toivomme myös, että ilmoitatte jäsenmaksun yhteydessä osoitteenne/ sähköpostiosoitteenne, jotta voimme pitää teidät ajan tasalla.

Nautitaan upeasta myöhäiskesästä ja syksystä. Pidetään hyvää huolta järvistämme!

Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry, hallitus

sähköposti: lahnajasuomus@gmail.com


JÄSENMAKSU
Saajan tilinumero   FI07 5441 0320 0093 31                                                 
Saaja       Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry

Maksaja  nimi (nimet, jos useampi), osoite ja sähköpostiosoite

Eräpäivä  15.10.2020

Summa    20,00 Eur

Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on Lahna- ja Suomusjärven vesien- ja vesiluonnonsuojelun edistäminen sekä asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.