top of page

Ajankohtaista:

Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry

JÄSENKIRJE 2022 www.lahnajasuomusjarvi.com

Hyvinvoivat järvemme tuottavat iloa ja hyvinvointia

Kesä on takana ja viimeistään talviaikaan siirtyminen havahdutti loputkin haaveilijat pimeään ajanjaksoon. Mökkeily jatkui vilkkaana ja vaikka kesä ei ollut ihan niin lämmin kuin edellisenä vuonna hellettä riitti useammalle jaksolle. Ilahduttavasti järvemme voivat pääsääntöisesti hyvin. Kiitokset meille kaikille järviemme kunnosta huolehtimisesta! Ilmaston lämmetessä järvien virkistysarvo vain kasvaa. 

Vesinäytteet otetaan joka toinen vuosi ja ne otettiin elokuussa 2022. Järvien tilan arvioimisessa keskeisimmät tekijät ovat yleensä happi tila ja ravinnetaso. Mittaustulosten perusteella Lahna- ja Suomusjärvi ovat edelleen perus kunnoltaan normaaleja reheviä järviä, joiden syvimmillä pohjilla todetaan ajoittain happipitoisuuden heikkenemistä. Pintavesissä happipitoisuus on pysynyt hyvinä. Suomusjärven tila on mittausten perusteella pysynyt ennallaan. Lahnajärven kokonaisfosforipitoisuus on ilmentänyt selvää lisääntynyttä veden rehevöitymistä. Verkkosivulta löytyy lisää tietoa järvistä sekä uusin raportti kokonaisuudessaan. Vesinäytteissä havaittiin Lahnajärvessä esiintyvän runsaasti sinilevää. Sinilevä on lajia, joka saattaa muodostaa hermo- ja maksamyrkkyjä. Sinileväistä vettä ei suositella käytettävän pesuvetenä, eikä syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun. Myös uimista sinilevä pitoisessa vedessä on syytä välttää.

 

Yhdistyksen säännöissä on määritelty yhdistyksen tarkoitukseksi Lahna- ja Suomusjärven vesien- ja vesiluonnon suojelun edistämisen ohella asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen. Hoitoyhdistys on edelleen pyrkinyt varmistamaan sorakuoppien toiminnan mahdollisimman vähäistä vaikutusta  Lahnajärveen, sekä tukemaan uuden Lahnajärven ravintolayrityksen toimintaa järvi ympäristön hyvinvointia ylläpitäen. Hoitoyhdistys on seurannut Espoo-Salo oikoradan valmistelun etenemistä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, ottamalla kantaa mm. yrittäen minimoida oikoradan meluhaitat. Suomusjärven oikorata osayleiskaavaan jätettiin kannanotto.

 

Järvien hyvinvointiin voimme kaikki vaikuttaa pienillä yksinkertaisilla asioilla. Tärkein on rannan tai valuma-alueen asutusten jätevesien puhdistus. Järvien rehevöitymiseen voimme vaikuttaa myös laittamalla katiskasta tulevat roskakalat sekä kaislan niitto- ja haravointijätteet kompostiin. Mattoja ei järvillä tule pestä. Kaislan niitosta ja muistakin huoltotoimista lisää: www.ymparisto.fi/ruoko , www.ymparisto.fi/Ruokopelto , www.aurajoki.net/ruovikoiden-hoito-ja-hyodyntaminen. 

Järviseudun viihtyisyyteen vaikuttaa myös ympäröivä kasvisto. Vieraslajit, joista jättiputkesta on ihmiselle terveydellistä haittaa, olisi hyvä poistaa ennen kuin ne leviävät laajalle. Jättiputken torjumisessa on tärkeää, että se ei pääse siementämään. Muita rannoilla kasvavia vieraslajeja ovat mm. jättipalsami ja ruttojuuri. 

Myrkkykeiso ei ole vieraslaji, mutta hyvin myrkyllisenä sen poistamista myös suositellaan. Lisää tietoja vieraslajeista: http://www.vieraslajit.fi/lajit/MX.41695/show ja esim. apua putkilokasvien/sarjakukkaisten lajintunnistukseen http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/

 

Vuosikokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Juha Mäntylä ja hallitukseen Laura Finne-Elonen (vpj), Mauri Mäntylä, Juhani Virta, Henna-Kaisa Wigren, Jyrki Lalla ja Reijo Niittynen, ja varajäseniksi Eero Aalto, Ilkka Pere, Tarja Starkkila, Juhani Vähäaho ja Ritva Avoranta.

Suojeluyhdistyksen toiminta jatkuu näin sääntöjen ja vuosikokouksen linjausten mukaisesti. Tämän lisäksi hallitus toivoo jäseniltä ehdotuksia siitä, mihin vielä olisi syytä panostaa. Yhteyttä voi ottaa kehen tahansa hallituksen jäseneen.

On taas aika maksaa jäsenmaksu. Jäsenmaksu on ennallaan eli 20 €.  Jos et halua tulla jäseneksi, kannatusmaksut ovat myös aina tervetulleita! Pieniinkin huoltotoimiin sekä järven kunnon mittaamiseen kuluu varoja. Yksin järvien veden laadun mittaus maksaa n. 1400 euroa joka toinen vuosi. Suomusjärven saostusaltaiden puhdistus maksoi n. 1240 euroa.

Toivomme jäsen- tai kannatusmaksun maksamista tilillemme joulukuun 18. päivään mennessä.  Toivomme myös, että ilmoitatte jäsenmaksun yhteydessä osoitteenne ja  sähköpostiosoitteenne, jotta voimme pitää teidät ajan tasalla.

Rauhallista loppuvuotta. Pidetään hyvää huolta järvistämme!

Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry, hallitus


sähköposti: lahnajasuomus@gmail.com


JÄSENMAKSU
Saajan tilinumero   FI07 5441 0320 0093 31                                                 
Saaja       Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry

Maksaja  nimi (nimet, jos useampi), osoite ja sähköpostiosoite 

Eräpäivä  18.12.2022

Summa    20,00 Eur

Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on Lahna- ja Suomusjärven vesien- ja vesiluonnonsuojelun edistäminen sekä asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.

bottom of page